ASFINAG

ASFINAG - Austria

Wszystkie pojazdy ciężarowe, autobusy oraz pojazdy powyżej 3,5 tony poruszające się po austriackich drogach muszą być wyposażone w urządzenia pokładowe Go-box. Działanie urządzeń oparte jest na technologii mikrofalowej. Urządzenie komunikuje się z bramkami, zapewniając w ten sposób poprawne uiszczenie opłaty. Firmą obsługującą jest ASFINAG.
Urządzenia należy odebrać w przygranicznych punktach obsługi:

W punkcie dystrybucji do Go-Box-a zaczytywane są dane w postaci numeru rejestracyjnego pojazdu, liczby osi, rodzaju pojazdu, ale również klasy emisji spalin. W przypadku gdy auto posiada klasę emisji spalin wyższą niż III istnieje obowiązek udokumentowania jej wysokości poprzez dostarczenie dokumentu, którym może być:

- certyfikat EURO,
- świadectwo homologacji,
- dokument COP (zgodność produkcji).

Dokumentacje należy przedłożyć w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych od dnia wpisania do urządzenia Go-Box.

Dokumenty można przesłać :
FAX: +43 50108-912913
e-mail: euroclass@asfinag.at
Przesłanie do portalu SelfCare Portal
Funkcja skanowania ASFINAG App "Unterwegs"
Adres pocztowy:
ASFINAG Maut Service GmbH
ASFINAG Service Center / EURO-Emissionsklassen
Alpenstrasse 99
5020 Salzburg
AUSTRIA

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych