Formy płatności

Toll Collect formy płatności

System Toll Collect umożliwia wykup opłat drogowych przez firmy transportowe na kilka różnych sposobów.  Głównie dzielą się one na :

  1. Tryb pre-paid czyli przedpłacone formy płatności.
  2. Tryb post-paid czyli płatność z odroczonym terminem.

Tryb płatności zależy od użytkownika, a jego wybór powinien uwzględniać m.in. częstotliwość korzystania z opłat drogowych w Niemczach czy zróżnicowania tras.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych