HUGO

HUGO- Węgry

HU-GO to system elektronicznego poboru opłat na Węgrzech. Obowiązek uiszczania opłat obejmuje wszystkie pojazdy ciężarowe, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony. Informację o poszczególnych odcinkach dróg objętych obowiązkiem opłat określonych w aktualnie obowiązującej ustawie można znaleźć na stronie internetowej www.hu-go.hu firmy National Toll Payment Services Plc.                                          

Zamówienie urządzenia wymaga przekazania skanu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz Certyfikatu EURO. Urządzenie pokładowe jest przypisywane do konkretnego pojazdu co oznacza, że nie można ich dowolnie przekładać między autami bez wcześniejszego ich przepisania. Przepisania urządzenia wymaga kontaktu albo z Operatorem pośredniczącym w zamawianiu urządzenia lub bezpośrednio poprzez serwis HU-GO w zależności od rodzaju umowy.

Obecnie niewielu z Operatorów kart flotowych umożliwia zamówienia OBU za ich pośrednictwem. Niewątpliwie jednak ułatwia to korzystanie z węgierskich dróg. Ponadto faktury są jedynym właściwym rachunkiem, na którego podstawie firma transportowa może ubiegać się o zwrot podatku Vat. Przejazdy bez urządzenia pokładowego nie są podstawą do wystawienia faktur.

Call Now ButtonZadzwoń
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych