Jak działa Toll Collect?

Jak działa Toll Collect?

Toll Collect oparty jest na technologii satelitarnej, dzięki czemu opłaty za przejechane odcinki obliczane są z dokładnością do jednego kilometra. System ten nie powoduje konieczności zakłócania ruchu drogowego w celu uiszczenia płatności czy też ograniczenia prędkości w tym celu. System ten jest systemem umożliwiającym wykup opłat na dwa sposoby tj.:

1. W systemie automatycznym przy pomocy urządzenia pokładowego(OBU), Wykup w systemie automatycznym oparty jest na kombinacji technologii (GSM) oraz pozycjonowania satelitarnego - GPS (Global Positioning System).

2. W systemie ręcznym w punktach/terminalach stacjonarnym lub przez Internet. Wykup w systemie ręcznym w punktach/terminalach stacjonarnym lub przez Internet skierowany jest do firm, których kierowcy rzadko poruszają się po płatnych drogach w Niemczech.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych