Kary we Włoszech

Kary i mandaty we Włoszech

Kierowcy, którzy popełnią wykroczenie, muszą liczyć się z wysokim mandatem. Mandaty we Włoszech są nie tylko wysokie , ale i restrykcyjnie egzekwowane.

Mandat należy uregulować gotówką niezwłocznie po wystawieniu mandatu, w przeciwnym razie kierowca zostanie skierowany na płatny parking, którego koszt oczywiście również będzie musiał zostać pokryty.

Największe kary grożą za zmianę pasa przy punkcie poboru myta. Opuszczenie pojazdu, bezzasadna zmiana pasa ruchu czy wycofanie się z kolejki jest zagrożone karą do 6 ty. EUR, zawieszeniem prawa jazdy na okres 2 lat czy tez konfiskatę samochodu na okres 3 miesięcy.

Ponadto brak uregulowania opłaty skutkuje nadaniem terminu płatności tj. 15 dni na wpłatę zaległej opłaty.

Należy także wiedzieć, że jedynie pojazdy wyposażone w urządzenie pokładowe TELEPASS są uprawnione do korzystania z bezpostojowego pasa ruchu. Jeżeli kierowca skieruje się na ten pas bez OBU, zostanie zatrzymany i zobowiązany do uregulowania opłaty za przejazd oraz pokrycie kosztów operacyjnych. Płatność musi nastąpić z góry. W przeciwnym razie kierowca zostanie skierowany na płatny parking.

Jeśli płatność została uregulowana kartą lub gotówką, jednak bilet za przejazd został zagubiony, zostanie naliczona opłata za najdłuższą możliwą trasę.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych