PrePaid

Toll Collect PrePaid

  1. Przedpłaty - obciążanie konta.

Korzystanie z tego sposobu płatności wymaga rejestracji firmy transportowej na portalu klienta Toll Collect i posiadania urządzenia OBU. Przed wjazdem na odcinki płatne w Niemczech konieczne jest doładowanie konta kwotą  wystarczającą na opłacenie wszystkich płatnych odcinków podczas jednego przejazdu. Istotne jest, żeby na koncie zawsze znajdowały się środki przed rozpoczęciem jazdy. Opłata jest pobierana wówczas podczas przejazdu. Sposób ten wymaga od firm transportowych ciągłej kontroli stanu środków na koncie, zwłaszcza gdy przejazdy realizowane są w sposób częsty. Brak środków na koncie powoduje blokadę OBU oraz konieczność doładowania urządzenia, ale również uiszczenia kary w wysokości 15,00 eur za każdy pojazd.

  1. Zasilanie konta poprzez obciążanie rachunku bankowego.

Korzystanie z tego sposobu płatności wymaga również rejestracji firmy transportowej na portalu klienta Toll Collect i posiadania urządzenia OBU. To sposób płatności dość wygodny ponieważ w tym przypadku to Toll Collect weryfikuje stan konta i polega na odpowiednio wcześniejszym doładowaniu konta - za pomocą polecenia zapłaty SEPA dla firm.  Toll Collect codziennie dokonuje rozliczenia konta przedpłaconego zgodnie z przejechanymi kilometrami. Przed wykorzystaniem wszystkich środków, są one uzupełniane poprzez obciążenie rachunku. Toll Collect za taka usługę pobiera opłatę serwisową w wysokości  5,95 euro, która naliczana jest raz na kwartał. Urządzenie może zostać doładowane na okres 14 lub 30 dni.

  1. Jeszcze innym sposobem uiszczania opłat w trybie przedpłaconym jest wykup w systemie ręcznym.

Jest on dedykowany dla firm rzadko korzystających z niemieckich autostrad. Sposób ten wymaga zgłoszenia zaplanowanej trasy w jednym z terminali stacjonarnych lub przez Internet. W celu wykupu przez Internet konieczne jest zarejestrowania firmy u operatora Toll Collect. W celu dokonania wykupu w terminalu rejestracja u operatora nie jest wymagana.

Alternatywą dla przedpłaconych form płatności jest niewątpliwie płatność za przejazd z odroczonym terminem płatności (post-paid). Jest on zdecydowanie wygodniejszy i bezpieczniejszy niż większość sposobów opierających się o działanie w trybie pre-paid.

Chcesz dowiedzieć się więcej jak uniknąć blokad albo mrożenia pieniędzy kliknij:

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych