Rejestracja

Toll Collect rejestracja

Wszystkie metody automatycznego wykupu oraz część większość metod przedpłaconych wymagają rejestracji w systemie Toll Collect .

Rejestracja klienta:

Rejestracji firmy w systemie Toll Collect :

Poprzez portal klienta dostępne są informacje w zakresie:

 • wykazu zarejestrowanych pojazdów
 • nierozliczony jeszcze przejazdów
 • dokumentów rozliczeniowych
 • otwartych rozliczeń
 • danych klienta

W trakcie rejestracji online, klient otrzymuje osobisty numer użytkownika oraz numer Master-PIN. Po rejestracji użytkownik automatycznie uzyskuje dostęp do portalu klienta i może korzystać ze wszystkich funkcji. Może utworzyć do dziesięciu dodatkowych subkont oraz zdecydować, kto będzie miał prawo do wglądu w dane oraz do ich edytowania.

 

Rejestracja pojazdu:

Po zakończeniu rejestracji klienta można zarejestrować swoje pojazdy. Rejestracja samochodów ciężarowych wymagana jest w przypadku wyboru automatycznego systemu poboru opłat drogowych za pomocą urządzenia pokładowego (OBU). Rejestracja pojazdu wymaga podania danych pojazdu tj:

 • numer rejestracyjny
 • numer VIN
 • dopuszczalna masa całkowita
 • klasa emisji spalin EURO

 

Po zakończeniu rejestracji pojazdu klient otrzyma drogą mailową lub pocztową potwierdzenie dla każdego samochodu ciężarowego. Po weryfikacji poprawności danych, można skontaktować się z serwisem w celu montażu urządzenia pokładowego do automatycznego poboru opłat drogowych.

Zmiana danych:

Na portalu Klienta można dokonać zmiany:

 • danych pojazdów tj. numer rejestracyjny, liczba osi czy klasa emisji spalin,
 • danych umowy np. adres lub sposób płatności.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych