Taryfy

Toll Collect taryfy opłat drogowych

Taryfy opłat drogowych zostały zapisane w ustawie o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg publicznych (BFStrMG). Całkowita kwota jest sumą opłaty za przejechany płatny odcinek drogi, jaki pokonał pojazd lub zestaw pojazdów, będącej iloczynem długości oraz stawki za jeden kilometr, kosztów infrastruktury i kosztów związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Udział kosztów:
  • związanych z infrastrukturą w stawce opłaty drogowej  zależy od  liczby osi tj. czy samochód ciężarowy ma dwie, trzy, cztery czy pięć i więcej osi.
  • związanych z zanieczyszczeniem powietrza w stawce opłaty drogowej  zależy od klasy emisji spalin. Na tej podstawie każdy pojazd zostaje przyporządkowany do jednej z sześciu kategorii A, B, C, D, E lub F.
KategoriaABCDEF
Europejskie normy emisji spalinEuro 6EEV1, Euro 5Euro 4, Euro 3+PMK2*Euro 3, Euro2+PMK1*Euro 6Euro 1, Euro 0
W przypadku samochodów ciężarowych o klasie emisji spalin EURO 6 czyli zaliczanych kategorii A nie są naliczane koszty związane z zanieczyszczeniem powietrza. Naliczana jest jedynie stawka opłaty na finansowanie infrastruktury. Odpowiedzialność za podanie prawidłowej klasy emisji spalin ponosi klient wnoszący opłatę.
Call Now ButtonZadzwoń
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych