Taryfy

Toll Collect taryfy opłat drogowych

Taryfy opłat drogowych zostały zapisane w ustawie o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych (BFStrMG). Całkowita kwota jest sumą opłaty za przejechany płatny odcinek drogi, jaki pokonał pojazd lub zestaw pojazdów, oraz stawki opłaty wyrażonej w centach za kilometr, która obejmuje udział kosztów związanych z zanieczyszczeniem powietrza, obciążeniem hałasem i infrastrukturą.

  • Udział kosztów związanych z infrastrukturą w stawce opłaty drogowej zależy od kategorii osi oraz kategorii wagowej
  • Tymczasem udział kosztów związanych z obciążeniem hałasem jest taki sam dla wszystkich pojazdów i jest on pobierany w formie ryczałtu.
  • Udział kosztów związanych z zanieczyszczeniem powietrza w stawce opłaty drogowej uzależniony jest od klasy emisji spalin. Na podstawie klasy emisji spalin każdy pojazd jest przyporządkowany do jednej z sześciu kategorii A, B, C, D, E lub F. Za podanie klasy emisji spalin odpowiedzialność ponosi klient wnoszący opłatę drogową; klienci są zobowiązani prawidłowo wprowadzić wszystkie dane niezbędne do naliczania opłat drogowych (zasada deklaracji własnej).
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych