TELEPASS - Włochy

TELEPASS - Włochy

Do uiszczania opłat drogowych we Włoszech zobowiązani są wszyscy ich użytkownicy bez względu na wielkość pojazdu jakim się poruszają. Opłaty naliczane są na większości autostrad. Opłaty można regulować zarówno manualnie, ale również za pośrednictwem urządzenia pokładowego.

Opłaty regulować należy w punkcie ich poboru. Punkty poboru opłaty różnią się od siebie sposobem w jaki reguluje się opłaty:

  • Zautomatyzowane bramki przyjmujące gotówkę.
  • Przyjmujące karty kredytowe.
  • Bramki z obsługą.
  • Wydzielone pasy ruchu umożliwiające bezpostojowy przejazd.

Wydzielone pasy ruchu umożliwiające bezpostojowy przejazd skierowane są dla kierowców, którzy są wyposażeni urządzenie pokładowe TELEPASS. Komunikacja między urządzeniem, a bramkami odbywa się za pomocą mikro-fali.

Warunkiem otrzymania urządzenia pokładowego jest posiadanie karty VIACARD, której emitentem jest Autostrade S.p.A. Karta VIACARD zostaje przepisana do konkretnego pojazdu i może służyć do regulowania opłat np. w przypadku uszkodzenia urządzenia pokładowego.

Za urządzenie pokładowe TELEPASS oraz kartę Viacard pobierane są opłaty podstawowe (zależnie od operatora mogą się one różnić):

Viacard: pobierana jest roczna opłata w wysokości 15,49 EUR za pierwszą kartę oraz  3,10 EUR za każdą kolejną.

TELEPASS: za użytkowanie Telepass naliczana jest miesięczna opłata w wysokości 1,03 EUR+VAT za każde urządzenie. Ponadto w związku z tym, że TELEPASS jest własnością spółki Autostrade S.p.A. w przypadku rezygnacji konieczne jest zwrócenie urządzenia. W przeciwnym razie naliczana jest kara za brak zwrotu w wysokości 25,82 EUR + VAT.

Call Now ButtonZadzwoń
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych