TIS PL Francja

TIS PL Francja

TIS PL czyli „Télépéage Inter-Sociétés Poids Lourds”, oznacza system poboru opłat drogowych obowiązujący we Francji. Obejmuje on wszystkie samochody ciężarowe kategorii 3 i 4. Opłaty za przejazd pobierane są od wszystkich pojazdów powyżej 3,5 t na ok. 9000 km francuskich autostrad oraz za przejazd niektórym mostami i tunelami.
Od czego zależy kategoria pojazdu ?
Do jej określenia brane pod uwagę są 3 kryteria:
     • Wysokość maksymalna zespołu pojazdów
     • Dopuszczalna masa całkowita
     • Liczba osi( w kontakcie z podłożem / całego zespołu pojazdu)

Jak sprawdzić do której kategorii zaliczany jest pojazd ?
Najłatwiej sprawdzić to na tabeli dostępnej:

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych