Toll Collect

Toll Collect

to niemiecki system poboru myta, którego działanie oparte jest na technologii satelitarnej (GPS). Opłacie drogowej podlegają wszystkie pojazdy oraz zestawy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 ton, które są przeznaczone do transportu towarów albo też używane są do tego celu. Obowiązek wnoszenia opłat za przejazd obejmuje wszystkie autostrady w Niemczech, dotyczy to również autostrad miejskich oraz wybranych dróg federalnych.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych