e-TOLL urządzenie pokładowe

e-TOLL - Urządzenia pokładowe

Korzystanie z systemu jest możliwe na kilka sposobów:

  1. Dostępna jest bezpłatna aplikacja na telefon e-TOLL, która umożliwia korzystanie z systemu bez konieczności wyposażania pojazdu w dodatkowe urządzenie pokładowe.
  2. Urządzenia pokładowe :

   - OBU- decydując się na to rozwiązania można skorzystać z oferty operatora, który pozytywnie przeszedł testy dla systemu e-toll . Na rynku dostępna jest oferta kilku operatorów.

   - Urządzenia ZSL - w przypadku posiadania już takiego urządzenia  konieczna  jest aktywacja e-toll lub jego wymiana.  W tym celu należy się skontaktować z operatorem, od którego         urządzenie zostało wydane.                                                   

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych