Wysokość opłat

TELEPASS - wysokość opłat

Do uiszczania opłat drogowych we Włoszech zobowiązani są wszyscy ich użytkownicy bez względu na wielkość pojazdu jakim się poruszają. Ich wysokość zależy od liczby osi pojazdu.

Pojazdy zostały podzielone na kilka kategorii:

  • Jednoślady i pojazdy dwuosiowe
  • Kategoria A - wysokość przedniej osi nie przekracza 1,30 m
  • Kategoria B - wysokość przedniej osi przekracza 1,30 m
  • Pojazdy o liczbie osi większej niż 2
  • Kategoria 3 -  3 osie
  • Kategoria 4 -  4 osie
  • Kategoria 5 - 5 osi
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych